AHI Donation Drive for Underprivileged Children of Ward 14 (District 8)

[𝗧𝗶𝗲̂́𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗯𝗲̂𝗻 𝗱𝘂̛𝗼̛́𝗶]
 
In December, we wish to spread a lot of positive energy and love along with the year-end festive atmosphere to not only the School, but also to our community by using what we have in our homes.
 
𝗗𝗼𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗗𝗿𝗶𝘃𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿𝗽𝗿𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲𝗴𝗲𝗱 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗱𝗿𝗲𝗻 𝗼𝗳 𝗪𝗮𝗿𝗱 𝟭𝟰 (𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁 𝟴)
 
On behalf of Anne Hill International School, our staff will be organising a donation drive for children of ward 14 in District 8. The project aims to provide 6 months’ worth of supplies to 15 children (18 months – 15 years old) who have lost family members due to COVID-19 or have had their livelihoods severely impacted by the pandemic. Items needed for donation include stationeries, secondhand clothes and essential food items. 𝗜𝗳 𝘆𝗼𝘂 𝘄𝗼𝘂𝗹𝗱 𝗹𝗶𝗸𝗲 𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗱𝗼𝗻𝗮𝘁𝗲, 𝗸𝗶𝗻𝗱𝗹𝘆 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄𝗶𝗻𝗴 𝗳𝗼𝗿𝗺 𝗳𝗼𝗿 𝗺𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝘁𝗮𝗶𝗹𝘀 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗶𝘁𝗲𝗺𝘀 𝗻𝗲𝗲𝗱𝗲𝗱 𝗮𝗻𝗱 𝗳𝗶𝗹𝗹 𝗶𝗻 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗴𝗹𝘆: https://www.formpl.us/form/2087376045
 
Parents and Public Parents may drop off the donated items at our campus during school hours from Monday – Friday (8am – 5pm). The deadline for the donation is 𝗙𝗿𝗶𝗱𝗮𝘆, 𝟭𝟬𝘁𝗵 𝗗𝗲𝗰𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟭. Our staff will be heading down to District 8 in December to distribute the items.
 
—————————–
 
Vào tháng 12, chúng tôi mong muốn lan tỏa thật nhiều năng lượng tích cực và yêu thương hòa cùng không khí lễ hội cuối năm đến với không chỉ Nhà trường, mà còn với cộng đồng của chúng tôi bằng tất cả tấm lòng và những gì có thể được trao đi trong ngôi nhà của mình.
 
HOẠT ĐỘNG QUYÊN GÓP CHO TRẺ EM CƠ NHỠ PHƯỜNG 14 (QUẬN 8)
 
Thay mặt cho Trường Quốc tế Anne Hill, nhân viên của chúng tôi sẽ tổ chức quyên góp cho trẻ em tại địa bàng Phường 14 (Quận 8). Dự án nhằm cung cấp đồ dùng cần thiết trong 6 tháng cho 15 trẻ em (18 tháng – 15 tuổi) không may mất đi người thân trong gia đình do COVID-19 hoặc sinh kế của họ bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Các vật phẩm để quyên góp bao gồm văn phòng phẩm, quần áo cũ và các mặt hàng thực phẩm cần thiết. 𝗡𝗲̂́𝘂 𝗤𝘂𝘆́ 𝗽𝗵𝘂̣ 𝗵𝘂𝘆𝗻𝗵 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 đ𝗼́𝗻𝗴 𝗴𝗼́𝗽 𝘃𝗮̀ 𝘂̉𝗻𝗴 𝗵𝗼̣̂, 𝘃𝘂𝗶 𝗹𝗼̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝘂𝘆 𝗰𝗮̣̂𝗽 𝘃𝗮̀𝗼 𝗯𝗶𝗲̂̉𝘂 𝗺𝗮̂̃𝘂 𝘀𝗮𝘂 đ𝗲̂̉ 𝗯𝗶𝗲̂́𝘁 𝘁𝗵𝗲̂𝗺 𝗰𝗵𝗶 𝘁𝗶𝗲̂́𝘁 𝘃𝗲̂̀ 𝗰𝗮́𝗰 𝗺𝘂̣𝗰 𝗾𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗴𝗼́𝗽: https://www.formpl.us/form/2087376045
 
Quý Phụ huynh có thể gửi các vật phẩm quyên góp được tại khuôn viên của chúng tôi trong giờ học từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (8 giờ sáng – 5 giờ chiều). Thời hạn quyên góp đến 𝗧𝗵𝘂̛́ 𝗦𝗮́𝘂, 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟭𝟬 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝟭𝟮 𝗻𝗮̆𝗺 𝟮𝟬𝟮𝟭. Nhân viên của chúng tôi đến thăm Phường 14 trong tháng 12 để trao các vật phẩm quyên góp được.

OTHER NEWS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest