AHI Donation Drive for Underprivileged Children of Ward 14 (District 8)

[???̂́?? ???̣̂? ??̂? ??̛?̛́?]
 
In December, we wish to spread a lot of positive energy and love along with the year-end festive atmosphere to not only the School, but also to our community by using what we have in our homes.
 
???????? ????? ??? ??????????????? ???????? ?? ???? ?? (???????? ?)
 
On behalf of Anne Hill International School, our staff will be organising a donation drive for children of ward 14 in District 8. The project aims to provide 6 months’ worth of supplies to 15 children (18 months – 15 years old) who have lost family members due to COVID-19 or have had their livelihoods severely impacted by the pandemic. Items needed for donation include stationeries, secondhand clothes and essential food items. ?? ??? ????? ???? ?? ?????????? ??? ??????, ?????? ????? ??? ????????? ???? ??? ???? ??????? ?? ??? ????? ?????? ??? ???? ?? ???????????: https://www.formpl.us/form/2087376045
 
Parents and Public Parents may drop off the donated items at our campus during school hours from Monday – Friday (8am – 5pm). The deadline for the donation is ??????, ???? ???????? ????. Our staff will be heading down to District 8 in December to distribute the items.
 
—————————–
 
Vào tháng 12, chúng tôi mong muốn lan tỏa thật nhiều năng lượng tích cực và yêu thương hòa cùng không khí lễ hội cuối năm đến với không chỉ Nhà trường, mà còn với cộng đồng của chúng tôi bằng tất cả tấm lòng và những gì có thể được trao đi trong ngôi nhà của mình.
 
HOẠT ĐỘNG QUYÊN GÓP CHO TRẺ EM CƠ NHỠ PHƯỜNG 14 (QUẬN 8)
 
Thay mặt cho Trường Quốc tế Anne Hill, nhân viên của chúng tôi sẽ tổ chức quyên góp cho trẻ em tại địa bàng Phường 14 (Quận 8). Dự án nhằm cung cấp đồ dùng cần thiết trong 6 tháng cho 15 trẻ em (18 tháng – 15 tuổi) không may mất đi người thân trong gia đình do COVID-19 hoặc sinh kế của họ bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Các vật phẩm để quyên góp bao gồm văn phòng phẩm, quần áo cũ và các mặt hàng thực phẩm cần thiết. ??̂́? ???́ ???̣ ????? ???̂́? đ?́?? ??́? ??̀ ?̉?? ??̣̂, ??? ??̀?? ???? ??̣̂? ??̀? ???̂̉? ??̂̃? ??? đ?̂̉ ???̂́? ???̂? ??? ???̂́? ??̂̀ ??́? ??̣? ????̂? ??́?: https://www.formpl.us/form/2087376045
 
Quý Phụ huynh có thể gửi các vật phẩm quyên góp được tại khuôn viên của chúng tôi trong giờ học từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (8 giờ sáng – 5 giờ chiều). Thời hạn quyên góp đến ???̛́ ??́?, ???̀? ?? ???́?? ?? ??̆? ????. Nhân viên của chúng tôi đến thăm Phường 14 trong tháng 12 để trao các vật phẩm quyên góp được.

OTHER NEWS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Primary School
0906846939
Preschool
0906846995