HR Executive

Summary of Position/ Tóm tắt

The HR Executive is responsible for Compensation and Benefits (C&B), is the person who implements the rights of employees when entering into an official labor contract, including: salary, bonus, reward and discipline.
Chuyên Viên Nhân Sự là người chịu trách nhiệm về lương thưởng và quyền lợi, là người thực hiện các quyền lợi của người lao động khi tham gia ký kết hợp đồng lao động chính thức bao gồm: tiền lương, thưởng và các chế độ khen thưởng, và kỷ luật.

 

Duties & Responsibilities/ Nhiệm vụ & Trách nhiệm

 • Manage and track employee records, labor contracts, rewards, and discipline.

Quản lý, theo dõi hồ sơ Nhân viên, HĐLĐ, khen thưởng, kỷ luật.

 • Implement onboarding/ exit process for employees. Track attendance, and calculate salary.

Thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân sự mới và nhân sự nghỉ việc. Theo dõi chấm công, tính lương.

 • Monitor and update data on the increase and decrease of social insurance, health insurance, and unemployment insurance and compare with the social insurance agency monthly and quarterly.

Theo dõi, cập nhật số liệu tăng giảm BHXH, BHYT, BHTN và đối chiếu với cơ quan BHXH hàng Tháng. Quý.

 • Implement welfare regimes for employees on time, accurately, and in accordance with the Company’s policies. Consulting, answering questions of employees on related issues.

Thực hiện các chế độ phúc lợi cho người lao động kịp thời hạn, chính xác và theo đúng chính sách của Công Ty. Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của nhân viên về các vấn đề liên quan.

 • Prepare periodical Labor reports.

Lập báo cáo lao động định kỳ.

 • Regularly study and update the legal provisions on regimes, policies and wages to promptly supplement and amend the regimes and policies in accordance with the provisions of law

Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách, lương để kịp thời bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách phù hợp với quy định của pháp luật.

 • Recruitment support/ Hỗ trợ công tác tuyển dụng
 • Coordinate the implementation of procedures related to PIT for employees.

Phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan tới thuế cho người lao động.

 

 

Education and Experience/ Bằng cấp và Kinh nghiệm

 • Bachelor’s degree or equivalent in Human Resources

Bằng Đại học về Nhân Sự/ hoặc liên quan.

 • Experience in HR for at least 1 years.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong Nhân Sự.

 

 

 

Skills, Capabilities & Traits/ Kỹ năng, Khả năng

 • Fluent in Vietnamese and English (written and spoken), additional language will be

an advantage

Thông thạo Tiếng Anh, Tiếng việt (viết và nói), và một ngôn ngữ thứ ba sẽ là một lợi thế.

 • Familiar with Microsoft Office (Word, Excel and PowerPoint)

Có thể sử dụng Microsoft Office.

 • Knowledge of employment and relevant laws

Có hiểu biết về luật.

 • Strong sense of responsibility and self-initiatives

Có tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác.

 • Communication skills

Có kĩ năng giao tiếp.

 • Teamwork and collaboration skills

Có kĩ năng làm việc nhóm.

 • Adaptability skills
  Có kỹ năng thích ứng tốt.

 

APPLY FOR A JOB WITH AHI

Please fill out this form to start the application process. Kindly ensure that your Resume and Motivation Letter are neatly organised in PDF Format and must include a photo. Applications that do not meet these basic requirements may be subjected to automatic disqualification.

Primary School
0906846939
Preschool
0906846995