School Nurse

Job Description

Title: School Nurse

Reports to: Operations Manager

Department: Operations

 

Summary of Position

The position oversees the emotional, mental, physical and social health of school students. Provide students with basic health services throughout the school day. Manage students who have health conditions and students with disabilities. Working with parents and teachers to create and enforce care plans. Act as a health care consultant towards school management team.

Duties & Responsibilities

 • Perform health screenings, treat students and staff as
 • Develop care plans for students with ongoing
 • Consult with teachers, school administrators and other school staff regarding student
 • Receive & administer medication, complete administration monitor student immunization records.
 • Educate students and staff on health
 • Follow implementation of Covid19 protocols, arrival / departure protocols
 • Nurse bay set up and stocking, rapid testing when required
 • First aid tracking, training & advanced courses
 • Work with Raffles and other business partners
 • Nutrition specialists / canteen advisor
 • Develop children welfare project; tracking & sharing
 • Ensures that the team is advised of any urgent or pressing
 • Performs other duties that may be directed or requested by the Manager
 • Able to temporarily cover duties of other team members during term breaks & transitions
 • Is fully conversant with al health and safety, fire and emergency
 • Maintains a high standard of personal hygiene, dress, uniform, and body
 • Is polite and professional in any situation where the image or reputation of the school is
 • Attends meetings and training as required by direct
 • Ensures that all activities are carried out honestly, ethically and within the parameters of local
 • Refresher first aid course for all Bus Assistants every quarter (incl discussing emergency situations on the road).

Education and/or Experience

 • Bachelor degree or equivalent medical education
 • Background in health related industry is a must
 • Registered Nurse

Skills, Capabilities & Traits

 • Fluent in Vietnamese and in English (written and spoken)
 • Strong sense of responsibility and self-initiatives
 • Excellent communicator
 • Ability to work independently or with
 • Ability to assess situations and act
 • Knowledge of state health

 

 

Chức danh: Y tế trường học

Báo cáo cho: Trưởng bộ phận Vận Hành

Bộ phận: Vận hành, ASC & Bán hàng

 

Tóm tắt vị trí

Vị trí giám sát sức khỏe tình cảm, tinh thần, thể chất và xã hội của học sinh trường học. Cung cấp cho học sinh các dịch vụ y tế cơ bản trong suốt ngày học. Quản lý học sinh có đủ điều kiện sức khỏe và học sinh khuyết tật. Làm việc với phụ huynh và giáo viên để tạo và thực thi các kế hoạch chăm sóc. Hoạt động như một nhà tư vấn chăm sóc sức khỏe cho đội ngũ quản lý trường học.

Nghĩa vụ và trách nhiệm

 • Thực hiện kiểm tra sức khỏe, điều trị cho học sinh và nhân viên khi cần thiết.
 • Xây dựng kế hoạch chăm sóc cho các học sinh có điều kiện liên tục.
 • Tham khảo ý kiến của giáo viên, ban giám hiệu và các nhân viên khác của trường về việc chăm sóc học
 • Nhận & cấp phát thuốc, điền các mẫu đơn. theo dõi hồ sơ tiêm chủng của học
 • Giáo dục học sinh và nhân viên về các thủ tục sức khỏe.
 • Thực hiện theo các giao thức Covid19, giao thức đến / đi
 • Thiết lập và dự trữ khu y tá, kiểm tra nhanh khi có yêu cầu
 • Theo dõi sơ cứu, đào tạo và các khóa học nâng cao
 • Làm việc với Raffles và các đối tác kinh doanh khác
 • Chuyên gia dinh dưỡng / cố vấn căng tin
 • Xây dựng dự án phúc lợi cho trẻ em; theo dõi và chia sẻ
 • Đảm bảo rằng nhóm được thông báo về mọi vấn đề cấp bách hoặc cấp bách.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Người quản lý chỉ đạo hoặc yêu cầu
 • Có thể tạm thời đảm đương nhiệm vụ của các thành viên khác trong nhóm trong thời gian nghỉ học và chuyển tiếp
 • Hoàn toàn thông thạo các quy trình về sức khỏe và an toàn, cứu hỏa và khẩn cấp.
 • Duy trì tiêu chuẩn cao về vệ sinh cá nhân, trang phục, đồng phục và ngôn ngữ cơ thể.
 • Dịch sự và chuyên nghiệp trong mọi tình huống mà hình ảnh hoặc danh tiếng của trường được đại diện.
 • Tham dự các cuộc họp và đào tạo theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
 • Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động được thực hiện một cách trung thực, có đạo đức và tuân theo các quy định của luật pháp địa phương.
 • Nâng cao khóa học sơ cứu cho tất cả các Hỗ trợ viên Xe buýt mỗi quý (bao gồm thảo luận về các tình huống khẩn cấp trên đường).

Học vấn và / hoặc Kinh nghiệm

 • Bằng cử nhân hoặc giáo dục y tế tương đương
 • Nền tảng trong ngành liên quan đến sức khỏe là điều bắt buộc
 • Giấy phép Y tá đã đăng ký.

Kỹ năng, Khả năng & Đặc điểm

 • Thông thạo tiếng Việt và tiếng Anh (viết và nói)
 • Tinh thần trách nhiệm cao và các sáng kiến của bản thân
 • Người giao tiếp xuất sắc
 • Có khả năng làm việc độc lập hoặc với người khác.
 • Khả năng đánh giá tình huống và hành động nhanh chóng.
 • Có kiến thức về các quy định y tế của nhà nước.

APPLY FOR A JOB WITH AHI

Please fill out this form to start the application process. Kindly ensure that your Resume and Motivation Letter are neatly organised in PDF Format and must include a photo. Applications that do not meet these basic requirements may be subjected to automatic disqualification.

Primary School
0906846939
Preschool
0906846995