One-on-One Campus Visits

Book A School Tour: https://app.annehill.school/appointment

The learning environment has always been an important factor for most parents, which is why we are now offering limited one-on-one physical school tours besides online appointments. You will visually discover our facilities as well as our preschool/primary school programmes. More importantly, our academic leaders will also take this opportunity to walk you through the school’s educational philosophy and how it will benefit your child’s learning journey.

 

For the safety of our staff and visitors, we will ensure compliance with 5K rules, required health checks and health declarations before the visit. 

 

If you have any enquiries, please contact our Admissions & Student Care via our hotline at 090 6846 939 or email – info@annehill.school.

 

——————————

 

[Tham quan trường 1:1]

 

Môi trường học tập luôn là một yếu tố quan trọng đối với hầu hết các bậc phụ huynh, đó là lý do tại sao chúng tôi hiện đang cung cấp giới hạn các chuyến tham quan trường học 1:1 bên cạnh các cuộc hẹn trực tuyến. Quý Phụ huynh sẽ có cơ hội khám phá trực quan cơ sở vật chất cũng như các chương trình mầm non / tiểu học của Nhà trường. Quan trọng hơn, các Hiệu trưởng của trường cũng sẽ nhân cơ hội này để giúp cho Quý Phụ huynh hiểu sâu hơn triết lý giáo dục của chúng tôi vì lợi ích trong suốt hành trình học tập của con.

 

Vì sự an toàn của nhân viên và quý Phụ huynh, chúng tôi sẽ đảm bảo tuân thủ các quy tắc 5K, kiểm tra sức khỏe bắt buộc và khai báo sức khỏe trước khi tham quan trường.

 

Nếu Quý Phụ huynh có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Bộ phận Tuyển sinh của chúng tôi qua đường dây nóng 090 6846 939 hoặc email – info@annehill.school.

 

 

OTHER NEWS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Primary School
0906846939
Preschool
0906846995