First Day of School Delight at Anne Hill International School in Ho Chi Minh City: Where Journeys Begin!

Step into the enchanting world of Anne Hill International School (AHI) as we unveil the cherished tale of “First Day of School Delight!”

This captivating narrative unfolds in two captivating chapters – Preschool and Primary School – where little steps mark the start of grand educational journeys. Join us as we celebrate the thrill of new beginnings and the unity of a vibrant community in District 2.

Preschool: A Joyful Initiation! An orchestrated health check at the school gate ensures a secure beginning. Parents’ hands tightly clasped, students venture into their first classroom encounter, igniting the curiosity and wonder defining their educational expedition.

   

Primary School: Unleashing Enthusiastic Exploration. Energised and eager, the first day of primary school resonates with shared tales of summer adventures and the palpable excitement of uncharted horizons. Stepping confidently into this next chapter, students embrace learning zealously, fostering an environment of growth, camaraderie, and creativity.

Double Happiness: AHI’s Dual-Campus Bond. AHI School’s dual campuses unite in a jubilant tapestry of shared happiness: two beginnings, two aspirations, yet one community. The convergence of these distinct journeys fosters a sense of unity and purpose, enhancing the tapestry of each student’s experience.

“First Day of School Delight!” at AHI School is a mosaic of fresh starts and boundless potential. Through preschool and primary school, we cultivate a love for learning and empower young minds to embark on transformative journeys. Join us in embracing these significant steps as we nurture inquisitive minds and celebrate the unity that defines the AHI community. Your child’s voyage of discovery starts here.

[ANNE HILL INTERNATIONAL SCHOOL] WE ARE OPEN FOR REGISTRATION AY 2023-2024

Welcome to Anne Hill International School!

We are pleased to announce that admissions for AY 2023 – 2024 (Preschool and Primary School) are now open for registration. With plenty of natural light, open spaces, and greenery, AHI offers a unique insight into outdoor learning facilities. We also offer an early-bird tuition fee discount.

Save the date for our Open House event! For more information about our curriculum, please sign up for our event via https://www.formpl.us/form/5639793837998080
*??????? ????? ??? ???????; ???????????? ?? ????????*

 

????????, ????? ????, ????

Open House 2023

⏲ ?????????: 10 AM TO 12 PM
? ?????: 32 AN PHU, AN PHU WARD, THU DUC CITY, HCMC.

⏲ ??????? ??????: 1.30 TO 3.30 PM
? ?????: 31 GIANG VAN MINH, AN PHU WARD, THU DUC CITY, HCMC.

???????????
?????-??????? ????????? ?????????? ?? ???, ?????????
????? & ?????? ???????????

Onsite AHI Open House 2023 (Preschool & Primary School) – [11th March, 2023]


[Vietnamese caption below- Tiếng Việt bên dưới]

What lies beyond the gates of Anne Hill International School? How is school life at AHI? Register to join our Saturday Open House!

We are thrilled to welcome you to our campus on Saturday, March 11, 2023:

PRESCHOOL: 10 AM TO 12 PM
VENUE: 32 AN PHU, AN PHU WARD, THU DUC CITY, HCMC.

PRIMARY SCHOOL: 1.30 TO 3.30 PM
VENUE: 31 GIANG VAN MINH, AN PHU WARD, THU DUC CITY, HCMC.

On this day, we will be opening our school to families to showcase our facilities. Parents will also have the opportunity to meet our academic staff, teachers, and educational partners. This is an opportunity for you to see what life is like at AHI through FAQ sessions and facility tours. There will also be lots of fun activities such as fun science making, music, sports, speech and drama, and many more.

?Affordable
?High-quality Education accredited by CIS, Cambridge
?Safe & Caring Environment

Register now: https://www.formpl.us/form/5639793837998080 

*Limited slots per session; registration is required*

————————————————————————–
Có gì thú vị đằng sau cánh cổng Trường Quốc tế Anne Hill? Cuộc sống học đường tại AHI như thế nào? Hãy đăng ký và tham gia sự kiện Open House vào Thứ Bảy của chúng tôi!

Trường Quốc tế Anne Hill rất vui mừng chào đón quý vị Phụ huynh và các em học sinh đến tham quan trường chúng tôi vào thứ Bảy, ngày 11 tháng 3 năm 2023 tại:

CƠ SỞ MẦM NON: 10 GIỜ SÁNG ĐẾN 12 GIỜ TRƯA
ĐỊA ĐIỂM: 32 AN PHÚ, PHƯỜNG AN PHÚ, TP THỦ ĐỨC, TP.HCM.

CƠ SỞ TIỂU HỌC: 13.30 ĐẾN 15.30
ĐỊA ĐIỂM: 31 GIANG VĂN MINH, PHƯỜNG AN PHÚ, TP THỦ ĐỨC, TP.HCM.

Vào ngày này, Nhà trường sẽ mở cửa chào đón các gia đình (số lượng giới hạn) để giới thiệu về cơ sở vật chất của trường chúng tôi. Đây cũng là cơ hội để phụ huynh gặp gỡ đội ngũ giáo viên, nhân viên và các đối tác giáo dục để hiểu thêm về các chương trình học đang được giảng dạy tại trường quốc tế Anne Hill. Đồng thời, sự kiện còn có nhiều hoạt động thú vị dành riêng cho học sinh với nhiều chủ đề từ khoa học, âm nhạc, thể thao, kịch nghệ và các hoạt động khác.

?Học phí hợp lý với chương trình chuẩn quốc tế
?Chất lượng giáo dục cao được kiểm định bởi CIS, Cambridge
?Môi trường học an toàn & chu đáo

Đăng ký ngay tại: https://www.formpl.us/form/5639793837998080 

*Vui lòng đăng ký trước khi tham gia *

CHRISTMAS WISHES FROM ANNE HILL INTERNATIONAL SCHOOL

What would you like to do on Christmas Eve? Some choose to gather with family and friends, while others sing Christmas carols and enjoy the Christmas lights, trees and other decorations and gift exchange. For sure, everyone wants to be together and enjoy beautiful moments.
 
So let’s sit back and enjoy the sweet wishes from AHI students. May the Christmas Season bring joy to you and your family!
 
#ChristmasEve #2022

[ANNE HILL INTERNATIONAL SCHOOL] OUR LAST WEEK OF SEMESTER 2!

AHI students have just entered the last week of the term with key highlights:

⭐ Our Preschool New Campus welcomed our students with excitement, AHI Preschoolers were delighted and at the same time very curious to discover their new classroom. Once again, thank you, teachers, LTAs and staff for the effortless work!

⭐At the Primary School’s academic assembly this morning, we just introduced our Student Councils with the aim to improve not only students but also our students’ schooling experience.

More and more events upcoming this week! Stay tuned.

[HOW-OWEEN CHARITY BAZAAR 2022] JOIN US IN MAKING A CHANGE TO BUILD A BETTER COMMUNITY

JOIN US IN MAKING A CHANGE TO BUILD A BETTER COMMUNITY

One of our main reasons for organising the event is to spread our help to children who are in need of adequate education and well-being.

Every year the event is held is every time we see the positive impact our community has made, Let’s JOIN US IN MAKING A CHANGE!

⏰Time: 11:00am to 5:00pm

?Date: Saturday, October 29, 2022

?Location: 31 Giang Van Minh, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

 

Entry fee:

50k VND/child

100k VND/adult

Amazing prizes are to be won in the raffle that comes from big sponsors such as Pullman Vietnam, Raffles Medical, Anne Hill Enrichment Centre, Lion City Restaurant, Good Food Vietnam, Global Arts, and many others. Raffle tickets are 100k VND/booklet of 5 tickets.

??? ???????? ???? ??? ?????, ?????? ??? ??? ?????? ??????? ???? ?? ???????? ?? ??? ??? ??? ?????????? ???? ?? ?? ????????? ?? ???????? ?

To participate, please refer to the following information:

  • For AHI parents, students and families, please contact the Admissions and Student Team via email or hotline to purchase the ticket (cash only).
  • Public visitors can buy tickets and raffle tickets at our ticket table on the day of the event.

 

HÃY THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ THỰC HIỆN THAY ĐỔI Ý NGHĨA CHO CỘNG ĐỒNG

Một trong những lý do chính của chúng tôi khi tổ chức sự kiện này hàng năm là để lan tỏa sự giúp đỡ của đến với những trẻ em đang cần được chăm lo về giáo dục và sức khỏe.

Mỗi năm sự kiện được tổ chức là mỗi lần chúng tôi thấy được tác động tích cực mà cộng đồng của chúng tôi đã tạo ra, HÃY THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ THỰC HIỆN THAY ĐỔI Ý NGHĨA CHO CỘNG ĐỒNG!

Năm nay, trường Quốc tế Anne Hill sẽ đồng tổ chức sự kiện với tổ chức phi lợi nhuận Help Orphans WorldWide (HOW, http://helpinghow.org/) và công ty Vận chuyển Nhà Santa Fe (https://www.santaferelo.com/en/).

 

⏰Thời gian: 11:00 sáng đến 5:00 chiều

?Ngày: Thứ Bảy, ngày 29 tháng 10 năm 2022

?Địa điểm: 31 Giang Văn Minh, P. An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM

 

Phí vào cửa:

50k VND / trẻ em

100k VND / người lớn

 

Các giải thưởng tuyệt vời đến từ những nhà tài trợ lớn như Pullman Vietnam, Trung tâm y tế Raffles, trung tâm Ngoại khóa Enrichment Centre, nhà hàng Lion City, GoodFood Việt Nam, Global Arts và nhiều nhà tài trợ khác. Vé xổ số là 100k VND / tập 5 vé.

TẤT CẢ SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC VÀO CỬA, PHÍ NHÀ CUNG CẤP VÀ VÉ XỔ SỐ SẼ ĐƯỢC CHUYỂN TRỰC TIẾP CHO HOW ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CẢI TẠI MỘT TRẠI TRẺ MỒ CÔI Ở QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Để tham gia, vui lòng tham khảo thông tin sau:

Đối với Phụ huynh, học sinh và gia đình AHI vui lòng liên hệ với Bộ phận Tuyển sinh & Chăm sóc Học sinh qua email admin@annehill.school hoặc hotline 090 6846 939 để mua vé (chỉ chấp nhận tiền mặt).

Mọi người có thể mua vé và vé xổ số tại phòng vé của chúng tôi vào ngày diễn ra sự kiện.

 

HOW-OWEEN CHARITY BAZAAR 2022

[TIẾNG VIỆT BÊN DƯỚI]
No plans for Halloween this year? Come join us at our charity bazaar! You can enjoy a fun day out with your family while participating in a meaningful cause.
HOW-Oween Charity Bazaar is officially back and continuing its journey to connect and positively impact the lives of children in Vietnam and around the world.
This year, Anne Hill International will co-host the event with a nonprofit organisation, Help Orphans WorldWide (HOW, http://helpinghow.org/) and Santa Fe Relocation Company (https://www.santaferelo.com/en/).
⏰Time: 11:00am to 5:00pm
?Date: Saturday, October 29, 2022
?Location: 31 Giang Van Minh, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Entry fee:
50k VND/child
100k VND/adult
Amazing prizes are to be won in the raffle that comes from big sponsors such as Pullman Vietnam, Raffles Medical, Anne Hill Enrichment Centre, Lion City Restaurant, Good Food Vietnam, Global Arts, and many others. Raffle tickets are 100k VND/booklet of 5 tickets.
??? ???????? ???? ??? ?????, ?????? ??? ??? ?????? ??????? ???? ?? ???????? ?? ??? ??? ??? ?????????? ???? ?? ?? ????????? ?? ???????? ?
To participate, please refer to the following information:
  • For AHI parents, students and families, please contact the Admissions and Student Team via email or hotline to purchase the ticket (cash only).
  • Public visitors can buy tickets and raffle tickets at our ticket table on the day of the event.
On behalf of Anne Hill International School, we would like to thank you for your interest and compassion in advance. Each donation will make a difference, and through this event, we will continue to advocate for the protection, healthcare and education of children!
================================
Halloween năm nay mình đi đâu nhỉ? Hãy đến tham gia với chúng tôi tại chợ từ thiện HOW-OWeen Charity Bazaar 2022! Bạn có thể tận hưởng một ngày vui vẻ bên gia đình trong khi tham gia vào một hoạt động ý nghĩa.
HOW-Oween Charity Bazaar chính thức trở lại và tiếp tục hành trình kết nối và tạo tác động tích cực đến cuộc sống của trẻ em Việt Nam và trên thế giới.
Năm nay, trường Quốc tế Anne Hill sẽ đồng tổ chức sự kiện với tổ chức phi lợi nhuận Help Orphans WorldWide (HOW, http://helpinghow.org/) và công ty Vận chuyển Nhà Santa Fe (https://www.santaferelo.com/en/).
⏰Thời gian: 11:00 sáng đến 5:00 chiều
?Ngày: Thứ Bảy, ngày 29 tháng 10 năm 2022
?Địa điểm: 31 Giang Văn Minh, P. An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
Phí vào cửa:
50k VND / trẻ em
100k VND / người lớn
Các giải thưởng tuyệt vời đến từ những nhà tài trợ lớn như Pullman Vietnam, Trung tâm y tế Raffles, trung tâm Ngoại khóa Enrichment Centre, nhà hàng Lion City, GoodFood Việt Nam, Global Arts và nhiều nhà tài trợ khác. Vé xổ số là 100k VND / tập 5 vé.
TẤT CẢ SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC VÀO CỬA, PHÍ NHÀ CUNG CẤP VÀ VÉ XỔ SỐ SẼ ĐƯỢC CHUYỂN TRỰC TIẾP CHO HOW ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CẢI TẠI MỘT TRẠI TRẺ MỒ CÔI Ở QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Để tham gia, vui lòng tham khảo thông tin sau:
  • Đối với Phụ huynh, học sinh và gia đình AHI vui lòng liên hệ với Bộ phận Tuyển sinh & Chăm sóc Học sinh qua email admin@annehill.school hoặc hotline 090 6846 939 để mua vé (chỉ chấp nhận tiền mặt).
  • Mọi người có thể mua vé và vé xổ số tại phòng vé của chúng tôi vào ngày diễn ra sự kiện.
Thay mặt Trường Quốc tế Anne Hill, chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm và chia sẻ của các bạn. Mỗi khoản đóng góp sẽ tạo ra sự khác biệt và thông qua sự kiện này, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành trên con đường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và giáo dục trẻ em!
=========================
⭐Well-Rounded, Globally-Minded, Lifelong Learners⭐
? Primary School: 31 Giang Van Minh, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
? Email: info@annehill.school
? Hotline: 0906 846 939

#SaveYourMemories Campaign

The first day of school always brings a special feeling and is also the most profound memory in the life of all students. That’s why we implemented the #saveyourmemories campaign to capture these memorable moments. We hope that with this little exclusive gift, students of AHI will be more motivated and excited for every step of the lifelong journey!

 

Primary School
0906846939
Preschool
0906846995